Main image
8th August
2009
written by admin

Me skal ha styremøte 14. august (eg skal kalla inn til det ganske snart, så fort eg finn ein plass me kan vera). Er det noko du vil at laget skal gjera i løpet av hausten? Send ein e-post! Er det noko du lurar på? Send ein e-post!

E-postadressa de kan nytta er abmustyret [a] gmail.com.

Hugs òg å koma på Byfesten i Sandvika 28. – 30. august! Der kjem Bærum Mållag til å ha stand, og det vil vera målungdomsansikt å sjå.

Tone

Leave a Reply