Main image
22nd February
2010
written by Tone

Det er sendt ut innkalling til styremøte 15. mars. Saklista vert denne:
1. Opning
2. Konstituering av styret
3. Arbeidsplan og arbeidsoppgåver
4. Landsmøta
5. Samarbeid med Bærum Mållag
6. Ymse

Har du lyst til å bidra? Har du spørsmål? Har du framlegg til andre ting styret burde ta opp?
Ta kontakt! med oss, på e-postadressa tone[a]lotiel.org.

Dette er arbeidsplanen vår:
1. Senda medlemer til alle tilskipingane i NMU sentralt og til landsmøtet
2. Delta saman med Bærum Mållag på Byfesten i Sandvika
3. Skipa til teatertur for medlemene
4. Ha sommaravslutning og joleavslutning
5. Skipa til nynorskkurs for skulane med Ingar Arnøy
6. Skipa til regional samling saman med Oslo-laga
7. Ha minst eit lesarbrev på trykk
8. Ha aksjonar for synleggjering i lokalsamfunnet
9. Lage tilfang

Leave a Reply