Main image
16th January
2010
written by admin

Meld deg på vinterleiren i NMU! Den skjer 22.-24. januar i Bø. Sei frå til meg på tone[a]lotiel.org, så betalar eg leiravgifta for deg.

http://www.nynorsk.no/nmu/tilskip/vl2010/

Leave a Reply